CAREER

Permanent Position

     บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความต้องการบุคลกรที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนี้

ธุรการอาคาร (ซ.รุ่งเรือง)


สถานที่ปฎิบัติงาน : พี.ดี.แมนชั่น (อพาร์ตเม้นท์) : ซอยรุ่งเรือง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง
 
ความรับผิดชอบ : - ประชาสัมพันธ์, ทำบัญชีและออกใบแจ้งหนี้, จัดทำเอกสารและพิมพ์งาน และงานอื่นๆด้านธุรการที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการดูแลอพาร์ตเม้นท์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ

- มีความกระตือรือร้น อดทน

 

Contact : hr@pdh.co.th

 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


สถานที่ปฎิบัติงาน : หน่วยงานก่อสร้าง (ถนนสรงประภา)
 
ความรับผิดชอบ : - ดูแลวางระบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และรับผิดชอบงานด้านไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
 
คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 20-40 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถดูแลระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศได้

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

Contact : hr@pdh.co.th

แม่บ้าน (หลายอัตรา)


สถานที่ปฎิบัติงาน :  กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ
 
ความรับผิดชอบ : - ดูแลรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
คุณสมบัติ : - เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน อดทน และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

 

Contact : hr@pdh.co.th