คุณกฤษณะ ปรีดานนท์ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอสังหาฯ ปี 2013

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษณะ ปรีดานนท์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือปรีดากรุ๊ป รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอสังหาฯ ปี 2013

โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2556

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ