งานแถลงข่าวเปิดอาคารกรีเน่ แจ้งวัฒนะ คอนโด 22 ชั้น

งานแถลงข่าวเปิดอาคารกรีเน่ แจ้งวัฒนะ คอนโด 22 ชั้น เมื่อวันที่ 13 มค 58 ที่กรีเน่ แจ้งวัฒนะ คอนโด