เงื่อนไขโปรโมชั่น

โครงการบางแค ซิตี้ คอนโดมิเนียม

โปรโมชั่นเดือน 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

  1. 2 Units พิเศษ ราคาเริ่มต้น 1.45 ล้านบาท* ได้แก่ 81/710 , 81/711
  2. เงินจองจำนวน 999 บาท เงินทำสัญญา 10,000 บาท ชำระเงินทำสัญญาหลังจากวันที่ชำระเงินจองภายใน 14 วัน
  3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของนิติบุคคล ประกอบไปด้วย

                3.1. ค่าส่วนกลาง 29 บาท / ตร.ม. / เดือน (เก็บเป็นรอบ 1 ปี)

                3.2. ค่ากองทุนแรกเข้า 400 บาท/ตร.ม.

                3.3. ค่าที่จอดรถเริ่ม 500 บาท/คัน

  1. โปรโมชั่น ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายการ*** รวมมูลค่าสูงสุด 30,900 บาท* ประกอบไปด้วย

                4.1. ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์***

                4.2. ฟรี ค่าดำเนินการที่กรรมที่ดิน***

                4.3. ฟรี ค่าส่วนกลาง 1 ปี***

                4.4. ฟรี ค่ากองทุนแรกเข้า***

  1. โปรโมชั่น ฟรีเฟอร์นิเจอร์ จำนวนสูงสุด 6 รายการ* ฟรีผ้าม่าน* รวมมูลค่าสูงสุด 45,000 บาท*

     *สเปคเฟอร์นิเจอร์ของแถม สี รุ่น เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

     **รับของแถมภายใน 45 วันหลังวันโอนกรรมสิทธิ์

  1. โปรโมชั่น ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า* ได้แก่ ฟรี เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง* ฟรี Digital Door Lock 1 เครื่อง*

     **รับของแถมภายใน 45 วันหลังวันโอนกรรมสิทธิ์

     *สเปคเฟอร์นิเจอร์ของแถม สี รุ่น เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ภายในวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

     ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด25