เงื่อนไขโปรโมชั่น

โครงการกรีเน่ คอนโดมิเนียม ดอนเมือง – สรงประภา เฟส 2

โปรโมชั่นเดือน 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

  1. 5 Units พิเศษ ราคาเริ่มต้น 1.755 ล้านบาท* ได้แก่ 4215 , 4720 , 4815 , 5515 , 6723
  2. เงินจองจำนวน 7,900 บาท เงินทำสัญญา 30,000 บาท ชำระเงินทำสัญญาหลังจากวันที่ชำระเงินจองภายใน 14 วัน
  3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของนิติบุคคล ประกอบไปด้วย

                3.1. ค่าส่วนกลาง 40 บาท / ตร.ม. / เดือน (เก็บเป็นรอบ 1 ปี)

                3.2. ค่ากองทุนแรกเข้า 500 บาท/ตร.ม.

                3.3. จอดรถคันแรกฟรี (ไม่ FIX ที่จอด)

  1. โปรโมชั่น ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายการ*** รวมมูลค่าสูงสุด 44,000 บาท* ประกอบไปด้วย

                4.1. ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์***

                4.2. ฟรี ค่าจดจำนองกับธนาคาร***

                4.3. ฟรี ค่าดำเนินการที่กรรมที่ดิน***

                4.4. ฟรี ค่าส่วนกลาง 1 ปี***

                4.5. ฟรี ค่ากองทุนแรกเข้า***

  1. โปรโมชั่น ฟรีเฟอร์นิเจอร์ จำนวนสูงสุด 12 รายการ* รวมมูลค่าสูงสุด 90,000 บาท*

     *สเปคเฟอร์นิเจอร์ของแถม สี รุ่น เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  1. โปรโมชั่น ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า* ได้แก่ ฟรี เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง* ฟรี Digital Door Lock 1 เครื่อง*

     **รับของแถมภายใน 45 วันหลังวันโอนกรรมสิทธิ์

     *สเปคเฟอร์นิเจอร์ของแถม สี รุ่น เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ภายในวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

     ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด